Podaj poprawne dane

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (osoby odwiedzające stronę)  w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Hanza Pałac (dalej: serwis)

 

2.      Administratorem strony internetowej www.hanzapalac.pl a tym samym Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Unia Sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu, ul. Szosa Toruńska 32/38, wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147646, właściciel Hanza Pałac w Rulewie (dalej: Administrator danych osobowych).  W zakresie kontaktu dotyczącego ochrony danych osobowych w tym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ksiegowosc@hanzapalac.pl.

 

3.      W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (RODO)

 

4.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 

a.       przetwarzane zgodnie z prawem;

b.      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c.       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d.      przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

5.      Wszystkie dane są chronione przed wtargnięciem nieautoryzowanych stron trzecich, co zapewnia, że Twoja współpraca z Hanza Pałac jest zawsze bezpieczna. Ochrona danych osobowych oznacza, że:

a.       Nigdy nie będziemy w niewłaściwy sposób wykorzystywać Twoich danych osobowych.

b.      Nigdy nie ujawnimy Twojego kontaktu ani innych danych osobowych nieautoryzowanemu podmiotowi trzeciemu.

c.       Możemy przekazać Twoje dane osobowe osobie trzeciej wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni bądź zobowiązani na mocy prawa.

d.      Możesz szybko i łatwo zrezygnować z otrzymywania e-maili i innych form komunikacji.

 

6.      Twoje dane otrzymaliśmy:

a.       podczas dokonania rezerwacji przez stronę www.hanzapalac.pl,

b.      poprzez zapisanie się na newsletter,

c.        poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza na stronie www.hanzapalac.pl,

d.      za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookies

 

7.      Dane osobowe przetwarzane są w przypadku dokonania rezerwacji za pomocą serwisu ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a dokładnie:

 

a.       umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania strony www.hanzapalac.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,

b.      obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),

c.       kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

d.      Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, wskazujący na możliwość przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

 

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody dotyczącej powiadamiania Cię o aktualnych promocjach, nowościach i ofercie Hanza Pałac w drodze wiadomości elektronicznych i w ramach kontaktu telefonicznego – jeżeli wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na kontakt telefoniczny. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.) oraz art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201.) oraz przepis art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który stanowi, że dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła odpowiednią zgodę.

 

W pozostałym zakresie np. w przypadku niektórych reklam elektronicznych lub niektórych kategorii plików cookies, oraz w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest kontrola ruchu na stronie internetowej, prowadzenie działań marketingowych lub odpowiadanie na wysłane do nas wiadomości. Podstawą prawną w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

 

8.      Podanie danych niezbędnych w celu dokonania rezerwacji w Hotelu Hanza Pałac jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonania rezerwacji.

Podanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji zawartych umów jest warunkiem wykonania umowy. Brak ich podania spowoduje, iż nie będzie możliwe wykonanie usług z uwagi na brak danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych niezbędnych w celu wystawienia rachunku/faktury jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z właściwych przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych realizowanych przy użyciu wiadomości elektronicznych (email) oraz urządzeń telekomunikacyjnych (telefon) jest  całkowicie dobrowolne. W każdym czasie możesz wycofać udzielne w tych celach zgody, co nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed ich wycofaniem.

 

9.      W zakresie w jakim przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Hotelem a Tobą (np. w momencie dokonywania rezerwacji), przetwarzamy takie dane osobowe jak Twoje imię, i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz informacje dotyczące tego kiedy i w jaki sposób będziesz korzystał z naszych usług.

 

10.  W ramach wykorzystywanego przez nas formularza kontaktowego przetwarzamy dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, w następującym zakresie:

 

a.       imię i nazwisko

b.      adres e-mail

c.       numer telefonu

d.      informacje zawarte w treści wysłanej do nas wiadomości.

 

11.  W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie Newsletteru, jego nadawcą będzie Hotel Hanza Pałac w Rulewie.  W tym zakresie przetwarzamy Twoje imię oraz adres e‑mail.

 

12.  Jako Administrator strony Hotelu, w momencie w którym wchodzisz na naszą stronę, przetwarzamy także Twój Adres IP, dane o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu oraz inne informacje zawarte w logach systemowych w ramach plików Cookies.. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie). Strona internetowa hanzapalac.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych  informacji z wyjątkiem informacji zwartych w plikach cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi w formie tekstowej, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Administrator wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych Twoich potrzeb (np. możesz zgodzić się, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu z serwisu nie będziesz miał konieczności powtórnego ich wpisywania) a także do celów statystycznych.

13.   

 

 

14.  Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 

a.       dostosowania wyglądu strony do unikalnych preferencji użytkownika,

b.      tworzenia statystyk na potrzeby właściciela strony internetowej,

c.       utrzymywania sesji użytkownika,

d.      zapobieganiu błędom w ramach strony internetowej,

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,

b)      pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji oraz danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej,

c)       pliki cookies umożliwiające poprawne wyświetlanie się strony internetowej w zależności od indywidualnej specyfikacji urządzenia końcowego użytkownika,

d)      pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies tak aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie wyłączenia obsługi plików cookies zawarte są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Ograniczenie plików cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na funkcjonalność i poprawność wyświetlania się strony internetowej.

 

15.  Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 

16.  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie od Administratora danych osobowych, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś uprawniony uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz następujących informacji w zakresie dotyczącym Ciebie:

-        cele przetwarzania,

-        kategorie odnośnych danych osobowych,

-        ich odbiorcy (jeżeli występują),

-        okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu,

-        informacje o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-        informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego,

-        informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane od użytkownika,

-        informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika zgodnie z art. 15 RODO;

 

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych Twoich danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;

 

Prawo do usuwania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"): masz prawo do żądania od Administratora danych osobowych usunięcia bez zbędnej zwłoki Twoich danych osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

-        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        wycofałeś udzieloną przez Ciebie zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

-        wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,

-        woje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator danych osobowych,

-        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

W określonych okolicznościach, wynikających z art. 17 ust. 3 RODO, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w dalszym ciągu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do żądania  od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

-        kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – ograniczenie na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych,

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,

-        Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

-        wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO –ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi danych osobowych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są poniższe wymogi:

-        przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych jeżeli Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane w jego prawnie uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO ), w tym profilowania w oparciu o dane. Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny, Administrator danych osobowych nie będzie mógł już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – Twoich lub Administratora danych osobowych.

 

17.  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

18.  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcą Twoich danych mogą być Usługodawcy, którzy jako podmioty działające na zlecenie mają dostęp do Twoich danych i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami działającymi na zlecenie mogą być firmy kurierskie, dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych,

 

19.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

-        dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

-        wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

-        zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-        statystycznych i archiwizacyjnych,

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy/ zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania/ wycofania zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez nas plików Cookies, przechowujemy je przez okres, w którym korzystasz z naszej strony internetowej, a po jej opuszczeniu – do 6 miesięcy. Po tym czasie dokonujemy ich usunięcia.

 

20.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

-

 

Newsletter

Chcesz odebrać RABAT oraz otrzymywać od nas najnowsze informacje dotyczące usług, promocji w naszym hotelu? Zapisz się do newslettera.

Mapa dojazdu

Kontakt

Hanza Pałac Wellness & SPA ****

Rulewo 13, 86-160 Warlubie
k. miasta Grudziądz

Zjazd Warlubie, 10 min. od trasy A1

Recepcja

+48 52 320 90 94 Dojazd
Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony i ułatwiają korzystanie z witryny, pokazując nam, jakie informacje są poszukiwane przez Użytkowników. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie.
Close